Haveforeningen Ålykke's bestyrelse 2018:

Formand :             Bente Petersen, Aahaven 1              tlf. 20621544
Bestyrelsesm.     Jens Peter S. Gjørup, Aahaven 19,    tlf. 42701328
Kasserer :             Frede Rasmussen, Rosenhaven 6,      tlf. 26294288
Suppleanter:           Jørgen Nielsen, Aahaven 3

Vurderingsudvalg:  
Martinus Nielsen, Rosenhaven 16,  Tlf. 28698104
Kirsten Møller, Aahaven 43, tlf. 29938520 
Else Thomsen, Aahaven 39, tlf. 97222492


H/F Ålykke - CVR 39474301
Bank: Den Danske Bank, Herning

Generalforsamling 2019 H/F Ålykke

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Knud V.Mogensen, som blev valgt.
Dirigenten takkede for valget  - og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var lovlig.

Referat v/Carsten Alsing

2. Formandens beretning:

Formanden, Carsten Alsing, bød velkommen til de fremmødte. Sæson 2018 bød på super vejr, men måske lidt mindre besøg i haverne.. Der blev solgt/skifter ejer i 7 haver og nye medlemmer blev budt velkommen..
Stadig haver til salg, men allerede i år har der været henvendelser på 2-3 haver med mulighed for salg.
Bestyrelsen har kun afholdt åbning og afslutning i 2018, grundet tidligere års minimale tilmeldte. Ingen Skt.Hans eller lign. afholdt, ligesom der ingen tilmeldte var til Kredsfesten.
Fælleshus har været udlejet et par gange, hvilket vi gerne ser fortsætter.
Vandforbruget har været ekstremt i 2018, hvorfor vi får en højere a'conto i år.
Det har knebet med, at medlemmer, der flytter får det oplyst til foreningen, med deraf gener ved aflevering af indkaldelse samt Haveblad. Så husk at ændre adr. ved flyhtning.
Formandes beretning blev godkendt.

3. Foreningens regnskab og budget.

Ved kasserer, Frede Rasmussen, der fremlagde regnskab og budget. Oplyste at der var stigning af kontingent til både Kreds og Forbund, med deraf øgede udgiftger.
Gennemgang af regnskab gav ingen anledning til kommentarer.
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Valg.

a. Kasserer, pt. Frede Rasmussen, villig til genvalg. Blev genvalgt.
b. Bestyrelsesmedlem, pt. Gitte Lambæk, trak sig hvis andre stillede op.
Jens P.Gjørup, Aahaven 19, stillede op og blev valgt.
c. 2 Suppleanter, pt. Jørgen Nielsen og Tove Nielsen. Begge genvalgt.
d. 2 revisorsuppleanter for 1 år, pt. Bente Schleicher og Tove Nielsen. Begge genvalgt.
e. 2 Vurderingsmedlemmer for 2 år, pt. Knud Mogensen og Jens P.Gjørup.
Jens P.Gjørup trak sig, da indvalgt til bestyrelsen.
Valgt blev Bente Schleicher, Aahaven 1, og tilmeldt kursus i år.

a. Forhøjelse af vurderingsgebyr. v/bestyrelsen.

Formand gennemgik nuværende vurderingspris på 300 kr - som skal deles mellem 3 vurderingsfolk. Det blev vedtaget at hæve vurderingsgebyret til kr. 600 pr vurdering.
b. Fastsættelse af frist for vurdering af haver. v/bestyrelsen
Vurderingsformand Poul, forklarede omkring vurdering - hvor der skal være mulighed for at afholde ferie mm - og det blev vedtaget, at fristen for vurdering var 4 uger fra anmodning.
c. Krav om brandforsikring . v/bestyrelsen.
Formand oplyste, at der fra 1. jan 2019 var vedtaget i Forbundet, at der skal tegnes mindst brandforsikring for haver med et hus. Det blev oplyst at Forbundet har tilbud om en billig forsikring til et par hundre kr. pr. år, men ikke om hvad det indebar af dækning. Det blev foreslået at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for endelig oplysning om dækning.
d. Indkomne foreslag fra medlem: Jette, Aahaven 19, havde indsendt en side med forslag til diverse tiltag. Disse blev gennemgået og det blev afklaret, at der ikke var egentlige forslag , der kunne stemmes om - men forslagene blev diskuteret.
6. Eventuelt.
Det blev oplyst, at det er Tove, Bøgehaven 24, der står for koordinering af vedligeoldelse af fællesarealer, v/Fælleshus og området deromkring. Og interesserede retter henvendelse til Tove for tildeling af arbejde.

toilettets rengøring varetages af Gitte, Jette og Birthe.

Dirigengen afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede Knud for igen at have forestået hvervet som dirigent.

ref. v/Carsten Alsing

                                          Knud V. Mogensen
                                            underskrevet.

 
ÅBNING FOR VANDET..

Flere har spurgt til hvornår der åbnes for vand. 
Iflg. aktivitetskalender er det d. 13. april - såfremt vejret tillader det.

Men også når det er muligt at få monteret alle vandmålerne..
Der mangler stadig 16 vandmålere, der ikke har kunnet monteres, da haverne har været aflåste..

Venligst ret henvendelse til bestyrelsen for aftale om åbning - så alle målerne kan blive monteret.

med venlig hilsen

Bestyrelsenb

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email:

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.03 | 21:47

Der er flere huse til salg, du kan se dem under Huse til salg, og så kan du ringe for at høre hvad huset koster
Hilsen Bente

...
24.03 | 16:40

hvad koster en plads
mvh anita

...
23.03 | 12:27

Listen med haver til salg er opdateret i dag den 23.3.21.

...
21.03 | 23:00

Hej. Jeg søger en koloni have.
Hvis nogen som har en tilsalg må i meget gerne kontakte mig på 50416777.
På forhånd tak! Vh Simon Petersen

...
Du kan lide denne side